Crochet Flower 3D Granny Square - Christmas Crochet

Crochet Flower 3D Granny Square
explanation in English

Colors White, Black, green - colors A,B,C,D

Color White,
{1} Chain 6, slipst in the 1st chain
{2} Chain 3, 23dc, Slipst
{3} Chain 3, (chain 1, in the next st 1dc, 23 times), chain 1, slipst
{4} Chain 3, 1dc in the same st, (skip 1 st, 2dc in the next st, 23 times)
________IN TOTAL 48dc________
Color Black,
{5} Chain 3, (chain 1, 1dc, 47 times) chain 1, slipst
_____________________________
Color B
{6} Join between 2dc, chain 3, 1dc in the same space, (chain 2, 2dc in the next space) 47 times, Slipst
_____________________________
Color C
{7} Join in the 2 chain space, (in the next 2 chain space 8dc, in the next 2 chain space 1sc) 24 times, slipst
________IN TOTAL 24 FLOWER SHELLS__________
Color D
{8} Join in the first dc of the flower shell, in the next 7 stitches 1sc, 1sc between the flower shells (8sc, 1sc between the shell) 4 times Make shell 1 and shell 5 to each other with slipst and 1 chain (8s, 1 sc between the shells) 2 times Make shell 4 and shell 7 to each other with slipst and 1 chain (8sc, 1sc between the shells) 4 times Make shell 6 and shell 11 to each other with slipst and 1 chain (8sc, 1sc between the shell) 2 times Make shell 11 and shell 13 to each other with slipst and 1 chain (8sc, 1sc between the shell) 4 times Make shell 13 and shell 17 to each other with slipst and 1 chain (8sc, 1sc between the shell) 2 times Make shell 17 and shell 19 to each other with slipst and 1 chain (8sc, 1sc between the shell) 3 times Make shell 22 and shell 1 to each other with slipst and 1 chain (8sc, 1sc between the shell) Make shell 23 and shell 19 to each other with slipst and 1 chain 8sc, 1sc between the shells, slipst
__________________________________________
Color Green
{9} Join between two flowers, chain 3, 4dc in the same space (Chain 5, 1sc between next shell, chain 6, 1sc between next shell chain 5, 5dc between two flowers) 3 times Chain 5, 1sc between next shell Chain 6, 1sc between next shell Chain 5, slipst
___________________________________________
Color White
{10} Join in the 1st sc next the 5dc Chain 3, (corner) 5dc in the next 6 chain space, chain 2 5dc in the same space (1dc in the sc, 5dc in the 5 chain space, 1dc in the next 2 stitches, in the next stitch (1 popcornstitch 5dc together) in the next 2 stitches 1dc, in the next 5 chain space 5dc, 1dc in the sc in the next 6 chain space (corner) 5dc, 2chain, 5dc,) 3 times 1dc in the sc, 5dc in the 5 chain space, 1dc in the next 2 stitches, in the next stitch (1 popcornstitch 5dc together) in the next 2 stitches 1dc, in the next 5 chain space 5dc, 1dc in the sc, slipst
___________________________________________
Color A
{11} join in the slipst from the white round, chain 3, in the next 4 stitches 1dc, in the space (Corner) 2dc, 2 chain, 2dc, (in the next 11 stitches 1dc, in the next stitch (1 popcornstitch 5dc together) in the next stitch 1dc, 1 chain, in the next stitch 1dc, in the next stitch (1 popcornstitch 5dc together) in the next 11 stitches 1dc, in the cornes 2dc, 2 chain, 2dc,) 3 times ALL THE WAY AROUND TO THE END, slipst
___________________________________________
Color B
{12} Make the round, continue with tree popcornstitches (5dc together) one each side (in the 4 corners 2dc, 2chain, 2dc)
___________________________________________
Color C
{12} Make the round, continue with four popcornstitches (5dc together) one each side (in the 4 corners 2dc, 2chain, 2dc)
___________________________________________
Color D
{12} Make the round, continue with five popcornstitches (5dc together) one each side (in the 4 corners 2dc, 2chain, 2dc)
___________________________________________

I HOPE YOU UNDERSTAND MY EXPLANATION
GOOD LUCK!!!!!
LOVE BIANCA

Hoe zet je de eerste steek op je naald, hieronder de link van het filmpje waar ik het uitleg.
https://youtu.be/HOJnR60nVDE

Volg mij op Facebook en wordt vrienden.
Hier mag je ook foto's van jou werkjes plaatsen!!!
https://www.facebook.com/Haken-met-Bi.. .

Een bezoekje brengen aan mijn website
Website http://www.gebreide-babyslofjes.nl/